Předávání cen soutěže „Tomáš Garrigue Masaryk – Život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“

V pátek  9. listopadu 2018 proběhlo v Praze předávání cen XI. ročníku soutěže s názvem „TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK – ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST A BUDOUCNOST“, kterou tradičně pořádá Masarykovo demokratického hnutí. Všichni účastníci se v 11 hodin shromáždili v zasedací síni budovy pražského magistrátu, kde následoval program složený z kulturního vystoupení žáků ZŠ Na Smetance a slavnostních projevů významných osobností našeho společenského, vědeckého a kulturního života. Vrcholem celé akce bylo závěrečné předávání cen spojených s literární soutěží mapující myšlenkový odkaz prezidenta Osvoboditele a jeho dopad na současnost. Ojedinělý ráz akce letos dotvářel symbolický rámec spojený se stým výročím založení novodobého státu Čechů a Slováků – Československé republiky. Slavnostní atmosféru celé akce prožili na vlastní kůži také dva zástupci naší školy, Marie Jurečková  a Metoděj Kazlepka, oba žáci 4.A, kteří do soutěže přispěli pracemi na téma „Masarykova škola, rodina a výchova v demokracii“ a „Masaryk a přímá volba prezidenta“.

Odborná porota, která se musela popasovat s velkým množstvím soutěžních příspěvků a nelehkým úkolem určit vítěze a „medailisty“, nakonec udělila 3. místo  Metoději Kazlepkovi za „politologicko-sociologickou“ studii „Masaryk a přímá volba prezidenta“, kde analyzoval dva rozdílné volební systémy (historický a dnešní) a na základě systematického studia názorů prezidenta Masaryka se pokusil vyvodit pohledy, jimiž by náš nejvýznamnější státník situaci spojenou s přímou volbou prezidenta vnímal.

Oproti tomu příspěvek Marie Jurečkové nazvaný „Masarykova škola, rodina a výchova v demokracii“ měl víc historický nádech a vycházel především z knihy „Hovory s TGM“ od Karla Čapka a internetových zdrojů. Zároveň ale ukázal, jak aktuální názory náš první prezident sdílel, což koneckonců potvrdila i odborná porota, která práci Marie Jurečkové ocenila 2. místem.

Celá akce se tak i díky talentu a schopnostem příborských žáků stala důstojným příspěvkem ke stoletému výročí naší novodobé státnosti a oběma našim zástupcům patří právem poděkování za vzornou reprezentaci školy.