Předávání cen Učené společnosti

Dne 20. května 2019 se v pražském Karolinu – historickém sídle Univerzity Karlovy – konalo slavnostní XXV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Zúčastnily se ho vynikající osobnosti české a slovenské vědy, jako např. Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (předsedkyně Učené společnosti České republiky), doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (prorektor UK pro vědeckou činnost), RNDr. Jiří Grygar, CSc. (předseda Učené společnosti České republiky z let 2004 – 2008) a mnoho desítek dalších špičkových vědců z České republiky a ze Slovenska.

V rámci tohoto slavnostního zasedání došlo k předání „Cen Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů České republiky“. Mezi deseti oceněnými byla také studentka a dnes již absolventka naší školy Tereza Slavíková (4.A).

Tereza Slavíková se ve školním roce 2017/2018 zapojila do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) svou prací s názvem „Velikost populace kriticky ohrožené vážky rumělkové na rybníce Borovec u Příbora“. Vážka rumělková patří mezi vzácné druhy nejen v rámci naší republiky, ale také jako jedna z mála v rámci celé Evropy. Součástí její práce byl i vlastní výzkum, v rámci kterého zjistila výrazný úbytek tohoto druhu vážek v uvedené lokalitě. Ve školním roce 2018/2019 pak na žádost města Příbor výzkum tohoto endemitu zopakovala. Sčítání bohužel potvrdilo další úbytek počtu jedinců vážky rumělkové. V současné době se Tereza aktivně podílí na krocích, kterými se město snaží pomoci možné záchraně tohoto vzácného hmyzího druhu.

Tereze k získanému ocenění gratulujeme a přejeme mnoho dalších významných vědeckých počinů!