Projekt paměťové instituce

Je to již více než tři čtvrtě roku, kdy panu řediteli přišel e-mail z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, ve kterém stálo:

“Obracíme se na Vás s dotazem, zda jako škola vybraná Českou školní inspekcí pro účast na PO3 souhlasíte s nabízenou finanční podporou vzdělávacích exkurzí pro žáky Vaší školy v následujícím školním roce 2019/2020.”

Tento e-mail velmi rychle vzbudil náš zájem. Samotná Česká školní inspekce nás doporučila do projektu, který sliboval krásnou finanční částku pro podporu žákovských exkurzí. Celkově bylo naší škole přiděleno neuvěřitelných 120 000 Kč na I. pololetí školního roku 2019/2020. Peníze bylo možné využít pouze pro žáky nižšího gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta) a cíl exkurze musel být vybrán ze seznamu spolupracujících institucí. V seznamu se nacházejí velmi atraktivní místa, jako příklad lze uvést zejména Národní muzeum, Lidický památník či Technické muzeum v Brně.

o

Jistě se ptáte, proč ministerstvo školství finančně podpořilo právě tento druh projektu?
Odpověď je jednoduchá. Cílem bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality školní výuky a hloubkově zmapovat zájem škol o tyto aktivity.
V naší republice je obrovské množství škol, kde žáci nemají možnost, tak jako na našem gymnáziu, vycestovat na exkurze po naší vlasti. Důvody bývají různé – od nechuti pedagogů či vedení školy tyto exkurze organizovat až po finanční náročnost pro žáky a jejich rodiče. Zejména u žáků ze sociálně znevýhodněných rodin je třeba představa vícedenní exkurze do Prahy zcela nereálná.

A proč ověřovat exkurze i na gymnáziích?
Jednalo se o pokračování projektu, do kterého byli kromě žáků základní škol nově zapojeni i žáci nižšího stupně víceletých gymnázií. Projekt má takto kompletně zmapovat vliv paměťových institucí na kvalitu výuky v celé České republice.

Kolik výjezdů jsme nakonec podpořili?
Souhrnem jsme na naší škole z projektu uskutečnili pět jednodenních a jednu vícedenní exkurzi. Naši žáci tak mohli navštívit Skanzen ve Strážnici, Památník Lidice, Moravské zemské muzeum a Technické muzeum v Brně či Národní muzeum v Praze. Rád bych touto cestou vyzdvihl zejména Národní muzeum v Praze. Hlavní budova patří mezi architektonické skvosty naší republiky a po celkové rekonstrukci se stala nejkrásnějším muzeem, které jsem mohl kdy navštívit. Celkovou úroveň muzea podpořila i výjimečná profesionalita průvodců a unikátní expozice.

Jak po půl roce tohoto projektu vnímáme celkový přínos?
Největším přínosem byla bezpochyby možnost uspořádat vícedenní exkurzi do Prahy a navštívit velké množství paměťových institucí v našem hlavním městě. Pro nás, školu z Příbora, je velkým handicapem časová náročnost přepravy do Prahy. Při jednodenní exkurzi je nutné využít vlak ve velmi brzkých hodinách a absolvovat návštěvu Prahy takříkajíc na otočku. Při této variantě žáci a pedagogický doprovod tráví většinu času ve vlaku (minimálně 7 hodin), což je mnohdy vysilující. Finanční náročnost například Národního muzea rovněž celému problému nepomáhá. Některé paměťové instituce, jako například památníky v Lidicích či Terezíně, jsou bez možnosti přespání zcela nerealizovatelné.

Co bude následovat v 2. pololetí?
Stejná částka, tj. 120 000 Kč, bude naší škole přidělena i na 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pro každou třídu nižšího gymnázia tak plánujeme minimálně jednu dějepisnou exkurzi. Tak snad se máme na co těšit 🙂

Mgr. Petr Caloň, vyučující D