Projekt „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ zahájen!

První dvojkolo mezinárodního projektu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ mezi žáky Masarykova gymnázia v Příboře a izraelskou školou Branka Weisse v Cur Hadase proběhlo před několika dny, konkrétně 16. září 2019 a 7. října 2019. Po náročných a dlouhotrvajících přípravách, které probíhaly od jara loňského školního roku, se vybraní účastníci poprvé sešli 16. září 2019 na takzvané Offline schůzce, aby se důkladně připravili na první videohovor, který měl podle plánu následovat.

Účastníci projektu z obou škol dostali v podstatě dva úkoly, jejichž cílem bylo představit se svým přátelům. Očekávání před realizací prvního úkolu, kdy měl každý o sobě napsat na sociální síť krátkou charakteristiku, bylo veliké. V touze vše zrealizovat perfektním způsobem bylo sice zpočátku cítit jisté napětí, ale jakmile začaly na webových stránkách přibývat profily jednotlivých účastníků, atmosféra se zcela uvolnila, a navíc se ukázalo, že kdyby zkoumal jednotlivé charakteristiky nezasvěcený člověk, nebyl by schopen (i díky jednotnému anglickému jazyku) odlišit, kdo z které školy resp. země je. Žáci obou škol se shodovali nejen šíří svých zájmů (milovníci zvířat, hudby, televizních pořadů, skautingu, sportu…), ale i ve formě, neboť se vedle „seriozních“ textů objevily i s nadhledem pojaté profily plné humoru, psané „lehkým perem“. Dá se říci, že tento krok byl rozhodující pro odbourání jakýchkoliv obav, nervozity či dokonce bariér, což jednoznačně dokládaly nejen reakce žáků, ale potvrdil to i další, již avizovaný druhý úkol. Jeho podstata byla stejná jako u předešlého, jen s tím rozdílem, že se všichni navzájem představili krátkým videem. A i když i tady docházelo k jistým, spíše technickým, problémům (zvolený systém neumožňoval videa stříhat, muselo se tudíž vytvořit najednou a nesmělo navíc trvat déle než minutu), ukázalo se, že i zde si nesmírně kreativní účastníci, lehce poradí. Neilustruje to snad nejlépe skutečnost, že již v této fázi část žáků z obou stran navázala (projekt – neprojekt!) vzájemný kontakt a dokonce zahájila bezprostřední komunikaci? Mohl si někdo z organizátorů či koordinátorů přát lepší úvod? A to ještě nebylo všechno!

Přišlo totiž pondělí 7. října 2019, den první schůzky „tváří v tvář“ (tzv. Online). Asi hodinu před ostrým startem došlo na obou stranách k nezbytné zkoušce techniky, a protože se podařilo bez problémů navázat spojení, nestálo našim žákům, kteří se mezitím shromáždili v učebně číslo 53, ani jejich přátelům nic v cestě při realizaci dalšího úkolu. Atmosféra se postupně uvolňovala a hlavní zásluhu na tom měla přátelská a bezprostřední vystoupení žáků na obou stranách – jak by ne, když se hned na začátku komunikace poprvé „naostro“ setkali „staří známí“, tj. ti, kteří spolu zahájili komunikaci již v „předtermínu“. A protože nadále platí latinské přísloví, že příklady táhnou (exempla trahunt), měli ostatní na co navazovat a nenechali se v žádném případě zahanbit. A o čem vlastně účastníci projektu hovořili, když v tříčlenných skupinkách přistupovali na obou stranách k notebookům? Navzájem si kladli otázky, jimiž doplňovali údaje známé z charakteristik svých protějšků. A opět vše probíhalo „vážně“ i vesele, někdo se rozpovídal více, někdo méně (ale neméně vtipně), a protože všichni ostatní účastníci měli na obou stranách možnost  vše sledovat přes dataprojektor na velkoplošném promítacím plátně, reagovali spontánně na průpovídky respondentů výbuchy smíchu či dokonce potleskem. Nechyběly ani překvapivé informace – za všechny si zmiňme alespoň „pochvalu“ automobilu Škoda Octavia ze strany jednoho z našich přátel i skutečnost, že jedna z účastnic už dokonce naši zemi navštívila.

Mgr. Alexandr Orošnjak a Mgr. Magdalena Divišová, koordinátoři projektu

Logo_The Joe Alon_Connection_Program