První pomoc v praxi

Stejně tak, jako každý rok, i letos žáci Masarykova gymnázia absolvovali kurz první pomoci. Úvodní přednáška je brána pouze jako nezbytná teoretická příprava. Hlavní důraz je kladen na praktický nácvik. Na všech kurzech, kterých se žáci během roku zúčastní, se věnují především praktickému nácviku. I žáci, pro které není plánován v daném školním roce žádný kurz, se s první pomocí setkají. Všechny třídy věnují první pomoci některé z hodin tělesné výchovy i úvodní hodiny informatiky a výpočetní techniky.

K nácviku využíváme resuscitační figuríny dospělé osoby a nově také figurínu kojence. Může se to zdát jako nepodstatný detail, ale technika první pomoci se u dětí a dospělých liší a většinu tyto rozdíly vždy překvapí. Žáci si zkoušejí i techniky zastavení masivního krvácení či znehybnění zlomenin.

Velké množství cvičných obvazů, šátků a dvě resuscitační figuríny umožňují současný nácvik více skupin, čímž celá praxe získává zábavnější až soutěživý charakter. Každým rokem je vidět, jak se žáci zlepšují, jak přidávají další detaily v technice první pomoci a jak se některé postupy pro ně stávají automatickými a nemusí nad nimi přemýšlet. A to je přesně to, co umožní v případě potřeby efektivně pomoci.

Mgr. Jiří Svoboda, metodik prevence