Jak jedem v „Popojedem..“

Ve školním roce 2018/2019 probíhal na naší škole projekt z oblasti prevence rizikových projevů chování s názvem „Popojedem…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, byl zaměřen na prevenci rizikového chování žáků 1.A a kvinty. V případě žáků 1.A jsme se zaměřili na jejich adaptaci na nový kolektiv a školu. U žáků kvinty, kteří spolu strávili čtyři roky na nižším gymnáziu, jsme si dali za cíl hladký a bezproblémový přechod kolektivu na vyšší stupeň víceletého gymnázia. Jsme přesvědčení, že právě vytvoření správně fungujícího třídního kolektivu, kde jedinec bude respektovat kolektiv a kolektiv jedince, je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na gymnáziu.

o

2019-06_Realizace projektu Popojedem