Říjnové exkurze v Britském centru

Jako každý rok patřily tři říjnové středy exkurzím druhých ročníků do Ostravy. V rámci výuky anglického jazyka se sem podívala nejprve sexta (3.10.), pak 2.A (10.10.) a konečně i 2.B (24.10.). Cílem bylo Britské centrum, sídlící v budově Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu, a vyhlídková věž ostravské Nové radnice.

V Britském centru žáci vyslechli informace o činnosti této instituce – půjčování knih a časopisů v anglickém jazyce, akcích pro veřejnost, ale hlavně o organizaci cambridgeských zkoušek z anglického jazyka. Za připomínku stojí, že naše gymnázium je partnerskou školou Britského centra, což znamená, že žáci mají možnost složit zkoušku typu FCE nebo CAE přímo ve škole.

Na Nové radnici nás pak rychlý výtah vyvezl až na vyhlídkovou věž, z níž se nabízí pohled na město z výšky 73 m. Zde byl pro nás připraven výklad v anglickém jazyce o historii Ostravy i o  místech, která jsou z věže vidět. Počasí nám většinou přálo, a tak jsme si výhled užili.

Před návratem na nádraží jsme se ještě krátce zastavili v pravém křídle radniční budovy u výtahu páternoster, který je jeden z posledních fungujících v Ostravě. Žáci si tak mohli vyzkoušet jízdu ve výtahu bez dveří s nastupováním a vystupováním za jízdy.