Romantické Benátky, Věčné město i Athény středověku

Po zdánlivě nekonečných měsících plánování nastal den D, 21. 9. 2019, den odjezdu na školní zájezd do Itálie. S velkými očekáváními a ještě většími zavazadly jsme nastoupili do autobusu a seznámili se s paní Hendrychovou, která nám dělala průvodkyni po celou dobu pobytu. Po takřka probdělé noci strávené na cestách nás čekal první den našeho putování po Itálii, které jsme odstartovali v Benátkách. Lodí jsme se dopravili na náměstí Svatého Marka a dopoledne jsme strávili procházením benátských uliček plných všelijakých obchodů a restaurací. Nechyběla ani pauza na „gelato“. Odpoledne jsme strávili exkurzí do sklárny a následnou obhlídkou ostrova Murano. A pak už nás čekala několikahodinová cesta do Říma a první noc na hotelu.

Následující tři dny jsme zasvětili obdivování krás hlavního města. Každý ze dní byl, co se týče programu, velmi bohatý. První den jsme stihli opatství Tre Fontane, Baziliku svatého Pavla za hradbami, Kalixtovy katakomby a impozantní Koloseum s přilehlým Forem Romanem.

Druhý den jsme se i přes dopravní komplikace a dlouhou frontu podívali do Vatikánských muzeí a odpoledne jsme měli na programu Pantheon a fontánu di Trevi, u které jsme dostali rozchod a měli jsme možnost zajít si na vytouženou pizzu. Třetí den byl ve znamení Vatikánu – prohlédli jsme si Lateránskou baziliku, ale došlo i na samotný Vatikán a přenádhernou Svatopetrskou baziliku, kde byla možnost vyjít na kupoli a prohlédnout si Řím i seshora.

Poslední den zájezdu jsme se vypravili do Florencie. Milovníci umění si užili návštěvu galerie Uffizi, kde byla k vidění například díla Sandra Botticelliho či Caravaggia. Poté jsme se centrem přesunuli až k samotné katedrále Santa Maria del Fiore a někteří z nás vystoupali na Brunelleschiho kupoli a Giottovu zvonici, aby se pokochali výhledem na Florencii. Náš pobyt v Itálii se pomalu chýlil ke konci a mnozí využili poslední chvíle k nákupu suvenýrů a návštěvě italské restaurace. Pak nám na programu už opravdu nic nezbývalo, a tak jsme se s těžkým srdcem museli vydat na cestu domů.

Zájezd pro nás byl možností jak poznat nejen Itálii, ale také sebe navzájem. Všichni jsme si ho moc užili a určitě na něj budeme vzpomínat v dobrém ještě hodně dlouho.

Kristýna Sosíková, kvinta