Ruská hudební skupina pořád žije a je v plné síle

Celosvětově proslulý Akademický soubor písní a tanců Ruské armády Alexandra Vasiljeviče Alexandrova, též známý jako Alexandrovci, vystoupil během posledního květnového týdne v České republice. Při svém závěrečném koncertu v Ostravě obdrželi Alexandrovci malý dárek na rozloučenou. Byl jím sborník k 90. výročí od založení souboru, který jsem předal vedoucímu Alexandrovova souboru plukovníkovi G. Sačeňukovi. Knihu o ruském hudebním souboru jsem napsal v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Osobní motivací k napsání práce bylo setkání s Alexandrovci v roce 2015 na jejich vystoupení v Ostravě, kde mě soubor velice oslovil. Dalším motivujícím prvkem se stalo letecké neštěstí v Soči v roce 2016, kdy zahynula třetina členů Alexandrovova souboru. Cílem práce bylo zmapovat historii tohoto uměleckého tělesa a vytvořit tak ucelený přehled pro české obdivovatele Alexandrovců (doposud nebyl vydán žádný sborník či kniha v češtině, která by se souborem zabývala).

Napsání práce se již na počátku ukázalo jako velmi náročné, neboť v České republice nebylo možno nalézt dostatečné množství potřebných informací. Počátečním neúspěchem jsem se nenechal odradit a rozhodl se pro radikální řešení, získat materiály o souboru Ruské armády přímo v Ruské federaci a na Ukrajině. Návštěva obou zemí mi současně dala příležitost realizovat mezi místními obyvateli malé dotazníkové šetření na téma „Co si lidé myslí o souboru a jaký mají názor na jeho poslání“. Stejné otázky jsem následně položil i lidem v České republice. Jejich názory ve své práci nejen vyhodnocuji, ale také srovnávám.

Samotná práce popisuje především životy dvou vedoucích souboru – Alexandra Vasiljeviče a jeho syna Borise Alexandroviče Alexandrových, kteří soubor vedli dohromady přes 50 let. Dále ve své práci mapuji historii souboru od jeho počátku v roce 1928, kdy měl pouze 12 členů, a sice 8 zpěváků, 2 tanečníky, harmonikáře a recitátora. Zmíněno je i jeho první zahraniční turné ve Francii v roce 1937 a účast na světové výstavě v Paříži. Snad největší význam pro Sovětský svaz měl soubor za Velké vlastenecké války, kdy vystupoval nejen v kasárnách, lazaretech, ale i přímo na frontách, kde podporoval morálku rudoarmějců. Během let 1941-1945 uspořádali Alexandrovci přes 1500 koncertů.

V období studené války soubor koncertoval po celém světě a vybrat nejvýznamnější vystoupení se ukázalo jako nemožné. Proto jsem se v knize zaměřil pouze na politické osobnosti světového formátu, před kterými měl soubor možnost v tomto období vystoupit. Ruské lidové i vojenské písně si poslechli mimo jiné britská královna Alžběta II., francouzský prezident Charles de Gaulle, kubánský revolucionář Fidel Castro, prezident Čínské lidové republiky Mao Ce-tung i americký prezident George Bush starší.

Následné postsovětské období bylo spojeno s velkými finančními problémy souboru. Ty se podařilo zvládnout jen díky jeho vedení v čele s plukovníkem Igorem Agafonnikovem.

Kniha obsahuje stručné biografie předních sólistů souboru i krátkou historii nejznámějších písní z repertoáru Alexandrovců. Její poslední kapitola se věnuje leteckému neštěstí v Soči 25. prosince 2016, při kterém zahynulo 64 členů souboru včetně vedoucího souboru generálporučíka Valerije Chalilova. Bylo tehdy velkou otázkou, zda soubor bude pokračovat v činnosti nebo ji ukončí. Nicméně v lednu 2017 proběhly v Moskvě konkurzy, do kterých se přihlásilo přes 2 tisíce zájemců. Kandidáti museli splňovat dvě podmínky – být ve věku v rozmezí od 18 do 45 let a mít hudební vzdělání. První koncert s novým složením souboru se konal při příležitosti ruského státního svátku Dne obránce vlasti v moskevském Kremlu 23. února 2017 za přítomnosti prezidenta Vladimíra Putina.

Své kvality a vysokou uměleckou hodnotu soubor dokázal i při svém letošním turné v České republice. Má práce se v krajském kole Středoškolské odborné činnosti umístila na 1. místě a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční 14. – 16. 6. 2019 v Opavě. Největším vítězstvím pro mne ale bude, když některým lidem vyvrátím jejich názor, že soubor je propagandou ruské vojenské síly a přesvědčím je, aby si alespoň jednou ve svém životě poslechli koncert tohoto souboru. Alexandrovův soubor písní a tanců je ztělesněním ruských tradic, kultury a lidových písní, ke kterým máme pořád blízko.

Vojtěch Štěpán, 3.A