Šablony MGP 2017

Projekt je realizován formou zjednodušených šablon

Číslo projektu:          CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0005568
Název projektu:         Šablony MGP 2017
Realizace projektu:    1.9.2017 – 31.8.2019
Celkové způsobilé výdaje projektu:    375 846 Kč
aaa

Pedagogové školy se v rámci projektu zavázali k naplnění těchto aktivit:

  • kariérové poradenství
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP (rozsah 8 a 16 hodin)
  • CLIL
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • tandemová výuka

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz