Aktuální informace ke “SKOKÁNKU”

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 se od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání Skokánek (sportovní kurzy pro děti a mládež) ruší.

 

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o

o

o

o