Setkání abiturientů 2017

Druhý zářijový víkend patřil v Příboře nejen pouťovým oslavám, ale i setkání abiturientů Masarykova gymnázia. Tato akce se stala velmi příjemnou tradicí s jedinečnou atmosférou plnou vzpomínání na školní léta, spolužáky, vyučující, stará přátelství a první lásky.

Po příchodu do školy si mohli hosté prohlédnout budovu, občerstvit se kávou a zakousnout něco dobrého. Chvílemi naše „provizorní kavárna“ v jedné ze tříd doslova praskala ve švech. Ve tvářích všech byla vidět upřímná radost z očekávaných i nečekaných setkání.

Oficiální program probíhal v aule školy. Nejprve bylo na řadě kulturní vystoupení žáků, následovala vystoupení ředitele školy Mgr. Pavla Kerekeše, starosty města Ing. Bohuslava Majera a MUDr. Mořice Jurečky, zástupce abiturientů. PhDr. Václav Michalička se představil s přednáškou na téma “Bohatství piaristické knihovny”.

Potěšilo nás, že i po skončení oficiální části programu a společném fotografování se některým budovu ještě dlouhé minuty nechtělo opustit. Akce se zúčastnilo přes padesát absolventů našeho gymnázia, kteří dorazili z různých koutů České i Slovenské republiky. Všichni se shodli, že pokud jim to zdraví dovolí, tak se určitě za rok opět rádi na půdě školy setkají.

o

Fotografie z abiturientského setkání dne 9.9.2017