Setkání abiturientů 2018

Sobota 8. září 2018 se v Příboře nesla nejen v duchu příprav na nedělní pouť, ale také v duchu setkávání a vzpomínání. Na naší škole se totiž uskutečnilo tradiční setkání abiturientů. Pozvání tentokrát dostali ti, kteří maturovali před rokem 1968.

Oficiální část programu byla letos opravdu bohatá. Nejprve vystoupil Komorní sbor Masarykova gymnázia s krátkým programem věnovaným Leoši Janáčkovi, poté abiturienty přivítal MUDr. Mořic Jurečka. Ředitel školy Mgr. Pavel Kerekeš informoval o aktuálních akcích ve škole a starosta města Ing. Bohuslav Majer o dění ve městě. V druhé části vystoupil vyučující gymnázia Mgr. Alexandr Orošnjak s přednáškou na téma „Počátky příborského gymnázia“. Poutavé povídání doplnil o velké množství zajímavých materiálů a starých fotografií.

Před i po programu si naši hosté mohli prohlédnout školu a občerstvit se v naší provizorní kavárno-cukrárně, kde vládla celé dopoledne velmi příjemná atmosféra. Na všech bylo vidět, že se na tuto akci moc těšili a odcházeli maximálně spokojení s jejím průběhem. A my se na setkání s nimi budeme těšit opět za rok.