Spolupráce s Britskou radou a Cambridgeské zkoušky FCE a CAE 2019/2020

I v tomto školním roce pokračovala naše spolupráce s British Council Praha. V září jsme byli pozváni na setkání partnerských institucí do sídla Britské ambasády na Malé Straně v Praze, kde nás zástupci Britské rady i britský ambasador, pan Nick Archer, ujišťovali, že i po případném brexitu se budou maximálně snažit, aby dosavadní spolupráce zůstala zachována. Poté jsme se odebrali do zahrad ambasády, které těsně sousedí se zahradami Pražského hradu, a kde probíhal raut a živé hudební vystoupení.

Poprvé jsme tak měli možnost se naživo setkat s osobami, se kterými již dlouho komunikujeme emaily a telefonicky. Bylo také příjemné zjistit, že ač jsme se nikdy předtím neviděli, při zmínce o naší škole zástupci Britské rady okamžitě reagovali: „Gymnázium Příbor? To je Scrabble, že jo? Můžeme váš turnaj znovu nějak podpořit?”

Tak jako v předchozích letech i letos jsme ve spolupráci s radou zorganizovali pre-testy pro zájemce nejen ze 4. ročníků. Ti si tak mohli v průběhu listopadu a prosince vyzkoušet nejen plný formát zkoušky, ale zdarma si také zjistit, jaká je jejich aktuální jazyková úroveň. Písemná část zkoušky, tzv. writing, byla odeslána do pražské centrály Britské rady. Všichni kandidáti pre-testů obdrželi plnohodnotný feedback od oficiálních hodnotitelů.

Počátkem roku 2020 pak proběhly na naší škole ostré zkoušky. 11. ledna skládalo zkoušku FCE (úroveň B2, upper-intermediate) 13 kandidátů z naší školy a 3 kandidáti z okolních středních škol. O týden později potom skládali 3 naši žáci zkoušku CAE (úroveň C1, advanced).

Všichni přihlášení kandidáti zkoušku úspěšně složili a budou tak moci získaným mezinárodním certifikátem nahradit profilovou (školní) část maturitní zkoušky.

Všem držitelům mezinárodních certifikátů gratulujeme.

Mgr. Dalibor Dejmek, vyučující Aj