Spolupráce s VŠB- TU v Ostravě

Žáci třetích ročníků našeho gymnázia jezdí každoročně na Katedru geoinformatiky VŠB-TU Ostrava pro další poznatky z oboru Geografického informačního systému v rámci předmětu zeměpis. Letos paní Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.  v rámci přednášky seznámila naše žáky s novinkami v oblasti navigačních systémů. Vysvětlila jim, v čem spočívá dálkový průzkum Země a jak se dá aplikovat v praxi (např. detekování nelegální těžby dřeva v Amazonii). V praktické části žáci vymodelovali 3D model sopky St. Helens před a po výbuchu a vyzkoušeli si, jak lze předvídat změny geomorfologie terénu. Zájem byl i o vyzkoušení 3D brýlí.