Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro kvartu školního roku 2019/2020

1. Historický seminář
2. Konverzace ve francouzském jazyce
3. Konverzace v německém jazyce
4. Mediální výchova
5. Robotika
6. Základy praktické biologie

Zaměření volitelných předmětů pro kvartu ve formátu .PDF

Poznámky:
– každý žák si vybere 2 předměty
– předměty budou otevřeny dle zájmu žáků a možností školy
– hodinová dotace 1 předmětu: 1 hodina týdně, 16 hodin za pololetí, resp. 2 hod 1x za 2 týdny


Nabídka volitelných předmětů pro 3. ročník a septimu školního roku 2019/2020

1. Aplikovaná geografie
2. Biologický seminář
3. Cvičení z fyziky
4. Cvičení z chemie
5. Cvičení z matematiky
6. Deskriptivní geometrie
7. Dějepisný seminář
8. Konverzace v Aj
9. Konverzace v Nj
10. Konverzace ve Frj
11. Konverzace v Rj
12. Latina
13. Programování
14. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE
15. Seminář německého jazyka – příprava na Goethe-Zertifikat
16. Současná literatura
17. Umění a kultura – hudební zaměření

Zaměření volitelných předmětů pro 3. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– žáci si pro 3. ročník volí 2 předměty
– v daném volitelném předmětu pak automaticky pokračují i ve čtvrtém ročníku
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmů žáků a možností školy


Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu školního roku 2019/2020

Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku:
1. Biologický seminář
2. Cvičení z chemie
3. Cvičení z matematiky
4. Konverzace v anglickém jazyce
5. Programování
6. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE
7. Seminář německého jazyka – příprava na Goethe-Zertifikat

Nabídka nových volitelných předmětů:
1. Aplikovaná biologie
2. Aplikovaná matematika
3. Biochemie a genetika
4. Deskriptivní geometrie – jednoletý kurz
5. Ekonomie a mezinárodní vztahy
6. Fyzikální seminář
7. Chemický seminář
8. Kinematografie
9. Konverzace v anglickém jazyce – jednoletý kurz
10. Konverzace ve francouzském jazyce – jednoletý kurz
11. Konverzace v německém jazyce – jednoletý kurz
12. Konverzace v ruském jazyce – jednoletý kurz
13. Latina – jednoletý kurz
14. Právo a politologie
15. Psychologie a sociologie
16. Vybrané kapitoly z dějepisu
17. Základy programování
18. Zeměpisný seminář

Zaměření volitelných předmětů pro 4. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– volitelné předměty ze 3. ročníku pokračují dále ve 4. ročníku
– z nových volitelných předmětů si žáci volí vždy 2 předměty
– žáci si ve 4. ročníku nemohou volit jako další předmět ten, který si zvolili již ve 3. ročníku
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmu žáků a možností školy