Pořízení průkazu ISIC

Co je ISIC
Průkaz ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta.

o

Ceny
– nový průkaz 290 Kč
– prodloužení na další rok 180 Kč
– duplikát při ztrátě nebo zničení 110 Kč

o

Platnost
– ISIC platí 16 měsíců (od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího)
– každý rok můžete průkaz prodloužit na další rok přímo na škole

o

Jak objednat
1. nový průkaz ISIC
– vyplňte žádost (k vytištění zde, najdete ji také v letáku nebo ve složce na nástěnce v učebně č. 31)
– pokud jste mladší 15 let, nechte žádost podepsat zákonným zástupcem
– vyplněné žádosti spolu s 290 Kč doneste kontaktní osobě (Mgr. Monika Šimíčková, kabinet č. 31A)
– fotografii nenoste, bude pořízena na místě

2. prodloužení platnosti
– pouze přijďte nahlásit své jméno a zaplaťte 180 Kč

3. duplikát
– v případě ztráty či zničení průkazu je možno vystavit duplikát za 110 Kč

o

Kontaktní osoba
Mgr. Monika Šimíčková, kabinet č. 31A

o

Termíny objednávek ve školním roce 2019/2020
Požádat o nový průkaz nebo prodloužení stávajícího je možno kdykoliv, objednávky však budou odesílány cca jednou v měsíci. Donesete-li žádost v níže uvedených termínech, průkaz nebo revalidační známku dostanete nejpozději do 2 týdnů.

2019: 10. září, 15. října, 26. listopadu
2020: 14. ledna, 25. února, 31. března, 28. dubna, 2. června

o

Logo_ISIC