Svět (a) energie

Dne 18.4.2018 se žáci třetích ročníků zúčastnili přednášky Svět (a) energie spojené s následnou besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, PhD., která proběhla v aule VŠB-TU v Ostravě.

Pod slovem energie si mnozí z nás vybaví pouze elektřinu. Hned na začátku ale paní předsedkyně poukázala na fakt, že námi spotřebovaná energie nezávisí jen na tom, jak často mačkáme vypínač. S energií úzce souvisí naše každodenní činnost, skrývá se v potravinách, které konzumujeme, a k pozorování jejích přeměn nemusíme nikam do elektrárny, protože jí sami ve své podstatě jsme. Mnohdy si neuvědomujeme, že bez energie by se nám nedostávalo věcí, které jsou považovány za běžnou součást každodenního života, od základních potřeb až k přístupu k informacím.

Mnozí z nás byli přímo zaskočeni fakty o obrovské nadmíře spotřeby energie v Evropě a v západních zemích a ještě více, když tuto část světa paní Drábová přirovnala k rozvojovým zemím nejchudšího kontinentu světa – Afriky. V těchto zemích činí roční spotřeba energie 20 GJ na hlavu za rok. Pokud vám čísla nic neříkají, tato hodnota je srovnatelná se spotřebou energie prvních zemědělců cca 8000 – 6000 let před Kristem. Obyvatelé těchto energeticky chudých zemí nikdy ani neviděli vypínač. Na planetě je jich 1,5 miliardy.

S opačným extrémem se setkáváme v případě USA, které jsou právem nazývány „energetickým otesánkem“. Spotřeba energie zde šplhá až na 350 GJ na hlavu za rok. Podle HDI (Human Development Index), což je stupnice ukazující závislost mezi kvalitou života a dostupností energie, spotřeba energie vyšší než 150 GJ na hlavu za rok nevede ke zlepšení kvality života. Co z toho plyne? Že každý obyvatel USA doslova vyplýtvá 200 GJ energie za rok. A to není málo.

Spotřeba energie naroste za rok o 1,6%. Její produkce ale narůstá výrazně pomaleji a žádná kombinace tradičních a nových zdrojů není schopna zajistit růst na úrovni 21. století.

Složitou problematiku jaderné energetiky, která je jakožto velmi efektivní způsob získávání energie pro budoucnost důležitá, a další témata týkající se energie a jejího využití obecně dokázala paní předsedkyně vysvětlit velice srozumitelně a pochopitelně, takže i méně zasvěcení jejímu výkladu porozuměli a mohli si z něj odnést velice zajímavé i poučné informace.

V následující debatě pak paní Drábová zodpověděla všechny položené dotazy a opět ukázala svůj obrovský přehled a informovanost jak o energetice ČR, tak o situaci ve světě.

Barbora Petruniaková, 3.B