Třídní schůzky

Ve středu 9.11.2016 se od 16:30 do 18:00 hodin uskuteční třídní schůzky. Se čtvrtletní klasifikací žáka se můžete seznámit od pondělí 7.11.2016 prostřednictvím internetu (www stránky školy, odkaz Studium, pododkaz Klasifikace). V průběhu třídních schůzek bude vybírán dobrovolný příspěvek do GYPRI o.p.s. v doporučené výši 450,- Kč.

Informace pro rodiče žáků primy, 1.A
V 16:00 hodin se v aule školy uskuteční pod vedením Mgr. Jiřího Svobody beseda na téma prevence.

Informace pro rodiče žáků 4.A, 4.B, oktávy
V 16:30 hodin se v aule školy uskuteční pod vedením PaedDr. Evy Lénertové informační schůzka na téma vysoké školy.