Týden vědy na Jaderce 2016

Týden vědy na Jaderce, týden plný fyziky, matematiky, chemie, informatiky a experimentu, je každoročně pořádán pro cca 150 studentů středních škol České republiky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (viz http://jaderka.cz) Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen přírodovědně a technicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných a technických oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných jevů pro hlubší pochopení teoreticky probírané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Více na http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz.

„Od 19.6.2016 do 24.6.2016 jsme my, žáci prvního ročníku a žáci septimy, dostali možnost celý týden strávit ve vědeckých prostorách ČVUT. Tato vysoká škola totiž každý rok pořádá týdenní program pro milovníky přírodních věd, kterým se naskýtá příležitost prohloubit své znalosti, navštívit vrcholná vědecká pracoviště a vyzkoušet si své znalosti v praxi. Při prohlubování našich znalostí nám velmi pomohly exkurze na vrcholná pracoviště (za zmínku stojí jaderný reaktor VR-1 Vrabec, Protonové centrum nebo Akademie věd České republiky). Pod dohledem supervizora, pod jehož vedením jsme pracovali na předem vybraném miniprojektu, jsme si během práce rozšiřovali naše obzory a vědění. Po celý týden jsme měli zlevněné jízdné po Praze a zajištěnou stravu v menzách vysokých škol, což nám hodně zjednodušovalo pobyt v hlavním městě.

Všichni účastníci zhodnotili tento pobyt jako velmi přínosný a inspirativní. Děkujeme škole za umožnění návštěvy Týdne vědy na Jaderce a GYPRI, o.p.s za finanční příspěvek.“

Hynek Loskot (1.B), Roman Vašut (1.B), Daniel Komárek (1.A)