Tým z tercie – úspěšní designéři obálky učebnice

Eva Gansová a Tomáš Czwiertnia (oba tercie) se umístili na krásném 2. místě v celostátní jarní soutěži nakladatelství FRAUS s názvem „Moje obálka učebnice“ v kategorii anglický jazyk.

Úkolem žáků bylo nejen vytvořit vlastní návrh obálky učebnice cizího jazyka, ale svůj nápad také patřičně uvést a okomentovat (samozřejmě v daném jazyce). Porota pak hodnotila originalitu, grafické zpracování obálky a také úroveň a jazykovou správnost komentáře.

Ve středu 9. května 2018 tercii přímo v hodině angličtiny navštívila Mgr. Tereza Havrlantová, zástupkyně nakladatelství FRAUS, která soutěžícím i učitelce anglického jazyka Mgr. Monice Šimíčkové předala hodnotné ceny (balíčky výtvarných potřeb od firmy Faber-Castell, knihy v anglickém jazyce, výukové materiály aj.).

Po loňském úspěchu videa Emmy Marie Strakošové a Jany Pikulíkové (kvarta) v soutěži téhož nakladatelství máme v Evě Gansové a Tomáši Czwiertniovi další potvrzení toho, že se naši žáci svou tvořivostí a jazykovými dovednostmi dokážou s přehledem prosadit v celostátní konkurenci.

A jaké jsou dojmy samotných soutěžících Evy a Toma?
„Nakreslit obálku na počítači bylo těžší, než jsme si původně mysleli. Přesto se doba strávená nad programy, které jsme viděli snad poprvé, vyplatila. Možná náš návrh není dokonalý, ale udělali jsme ho nejlépe, jak jsme mohli. A vyšlo to!“