Přijímací řízení

hjdfhdhhhhhhhhhdhdho


Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/41 Gymnázium)

o

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 12. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 11. května 2017.

o

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. Zkouška proběhne ve středu 19. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 12. května 2017.

o

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium:   60

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 29. března 2017.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Oznámení o termínu konání přijímacích zkoušek (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

o

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne v úterý 18. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 11. května 2017.

o

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 2. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna),
k přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku osmiletého studia, obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zkouška proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2017 v budově školy. Zahájení se uskuteční v 800 hodin v aule gymnázia. Zahájení se může zúčastnit i doprovod uchazeče.

Náhradní termín pro ty, kteří se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, je stanoven na 12. května 2017.

o

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v celém přijímacím řízení pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium:   30

Pozvánky byly všem uchazečům zaslány doporučeně poštou dne 29. března 2017.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

o

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium a do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Celé znění vyhlášení zde.

Uchazeči o studium musí přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat do 1. března 2017. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:30 do 15:30 hodin nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení přihlášky do školy.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče škola nevyžaduje.

o

Čtyřleté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium: kritéria_2017_4leté
Formulář přihlášky ke čtyřletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Osmileté studium
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 Gymnázium: kritéria_2017_8leté
Formulář přihlášky k osmiletému studiu je ke stažení zde.
Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky.
(více informací na www.cermat.cz)

o

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.gypri.cz a ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči (zákonní zástupci) poštou, resp. si je mohou v určeném termínu vyzvednout osobně ve škole. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Toto rozhodnutí obdrží přijatí uchazeči (zákonní zástupci) po doručení zápisového lístku do školy. Průběh přijímacího řízení se řídí předpisy uvedenými v „Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy

o

promo

promovideo Masarykova gymnázia, Příbor, p.o.

 

 


 

Archiv přijímacích řízení
o

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016