Přípravné kurzy

V období leden – duben 2019 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2018/2019. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole.

Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

o

Obsazenost přípravných kurzů k 17.1.2019:
oostředa … 40/40 (oba středeční kurzy jsou již plné, není možno se dále přihlašovat)
oočtvrtek … 40/40 (oba čtvrteční kurzy jsou již plné, není možno se dále přihlašovat)
oopátek … 40/40 (oba páteční kurzy jsou již plné, není možno se dále přihlašovat)

o

Pro zjednodušení administrativy a s ohledem na GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) upravilo Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 mechanismus přihlašování k přípravným kurzům.

Pokyny k přihlašování:
1. Vyplňte elektronickou přihlášku a odešlete ji pomocí tlačítka „Odeslat“ k registraci ve škole.
2. Po zaregistrování se vám vrátí přihláška zpět ve formátu .PDF na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
3. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů:
ooo– elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
ooo– osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
ooo– poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o., Jičínská 528, 742 58 Příbor

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy