Úspěch v okresním kole Středoškolské odborné činnosti

V úterý 3. dubna 2018 proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm v prostorách Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky okresní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. Žáci zde poprvé před odbornou porotou zkoušeli obhajovat své práce, které vytvořili  ve svém volném čase pod vedením svých  učitelů.

V letošním roce Masarykovo gymnázium Příbor na této soutěži reprezentovaly dvě žákyně ze třetího ročníku: Tereza Slavíková a Karolína Špačková, obě ze třídy 3.A.

Karolína prezentovala svou práci s názvem „Význam a participace dětských zastupitelstev na zlepšení života obyvatel Kopřivnice” v soutěžním oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Autorka se s touto prací především díky své zasvěcené obhajobě umístila na krásném 2. místě. Tereza před odbornou porotou obhajovala práci na téma „Velikost populace kriticky ohrožené vážky rumělkové na rybníce Borovec u Příbora“. Práce byla zařazena do soutěžního oboru 4. Biologie. Svým excelentním vystoupením a bezchybnými odpověďmi na odborné dotazy poroty vybojovala Tereza skvělé 1. místo.

Obě zástupkyně Masarykova gymnázia v Příboře byly doporučeny k postupu do krajského kola, které se uskuteční 9. května 2018 na VŠB-TU v Ostravě.

Tereze Slavíkové a Karolíně Špačkové děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, za hodiny práce nad rámec školních povinností a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

PaedDr. Eva Lénertová, koordinátor SOČ na škole