Už jsme skoro „gisáci“

Žáci třetích ročníků se letos opět pokusili proniknout do tajů geoinformačních technologií. Ve dnech 9. 11. 2017, 30. 11. 2017 a 1. 12. 2017 se třetí ročníky v pořadí 3. A, 3. B a septima seznámily se základy GIS, GPS a GNSS v Institutu geoinformatiky TU-VŠB Ostrava.

Díky skvělému přístupu učitelů institutu, kteří již sedm let připravují pro naše žáky zajímavý program, účastníci získávají informace o atraktivních oborech se zajímavým využitím v praxi. A o to jde, spojit výuku s praktickou ukázkou. Žáci si nejen ověří znalosti, které získali v hodinách zeměpisu, ale v prostředí  odborných pracoven mohou sami realizovat svůj tvůrčí nápad. Výsledkem jejich práce je pak vlastní mapa na základě zvoleného tématu, například vymodelování naší školy v 3D programu. Během exkurze se setkají i s praktickým využitím dronů nebo si mohou zopakovat práci s GPS navigacemi. To vše probíhá v přátelské atmosféře vytvořené pracovníky Institutu geoinformatiky TU-VŠB Ostrava. Děkujeme jim touto cestou za dlouholetou příkladnou spolupráci.