V dějepisu jsme 5. nejlepší v republice!

Každoročně se žáci třetího a čtvrtého ročníku osmiletého studia zúčastňují Dějepisné olympiády. Záštitu nad její organizací převzalo Talentcentrum Národního institutu pro vzdělání.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží. Člení se na soutěžní kola (školní, okresní, krajské a celostátní) a je jednotná pro celé území České republiky. Každý ročník má jiné obsahové zaměření. V tomto školním roce byly soutěžní otázky zastřešeny tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

 Mimořádného úspěchu dosáhl náš žák, tercián Ondřej Lešenar, který svým výkonem vybojoval v celostátním kole 48. ročníku Dějepisné olympiády fantastické 5. místo z 34 soutěžících.

Ústřední kolo probíhalo od 20. do 24. května 2019 v Olomouci. Po dobu pěti dnů Ondřej soutěžil, nebo s ostatními žáky, kteří se do soutěže probojovali z dalších krajů České republiky, navštěvoval kulturní památky, muzea a jiné zajímavosti. Už samotný fakt, že 5 dnů trávili žáci bez svých rodičů, navíc v cizím prostředí a s cizími lidmi, jenom podtrhuje obrovskou náročnost soutěžního klání.

Kromě toho, že Ondra v Olomouci soutěžil ve znalostních testových otázkách k výše uvedenému tématu, musel mimo to také napsat, dle stanovených kritérií, teoretickou práci na určené obecné téma 48. ročníku soutěže s podtitulem „Staré stezky a cesty mého regionu“. Při rozhodování o čem konkrétně psát, padla jeho volba (po pečlivém zvažování) na Volskou stezku, která procházela naším regionem. Vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla dosud uceleně zpracována, potřeboval Ondřej především nashromáždit dostatek literatury a zejména získat kontakty na odborníky, kteří by byli ochotni s ním spolupracovat, či obohatit jeho doposud získané informace cennými radami a názory. Z nashromážděných informací a poznatků vytvořil Ondřej práci s názvem „Volská stezka na Moravském Kravařsku“.  Vynaložené úsilí, trpělivost a čas se nakonec přetavily do vynikajícího výsledku v podobě 2. nejlepší teoretické práce z celkového počtu 34 hodnocených. Na vítěznou práci ztratil Ondřej pouhé dvě desetiny bodu! V celkovém součtu získaných bodů (za test a teoretickou práci) Ondřejovi patří excelentní 5. místo v České republice.

Slavnostní zakončení akce, spojené s vyhlášením výsledků soutěže, proběhlo ve dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci za účasti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého i rektora Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D.

Děkujeme Ondřejovi za perfektní reprezentaci Masarykova gymnázia a tím i šíření jeho dobrého jména, gratulujeme mu k jeho mimořádnému úspěchu a doufáme, že i v následujících letech mu budeme moci pomáhat rozvíjet jeho znalosti a nadání pro humanitní vědy, na jejichž poli prokázal, že patří mezi nejlepší v republice!

Mgr. Kateřina Manová, vyučující dějepisu