Vítězství v krajském kole Středoškolské odborné činnosti

Dne 10. května 2019 proběhlo na VŠB – TU Ostrava krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu a zároveň okres Nový Jičín v této přehlídce reprezentovali dva žáci, vítězové okresní přehlídky. Oba jsou ze třídy 3.A a práce každého z nich rozsahem i náročností výrazně přesahuje rámec středoškolského učiva.

 

Adam Červenka obhajoval svou práci z oboru chemie s názvem „Chemické procesy iniciované doutnavým výbojem v atmosféře podobné atmosféře Titanu“.

Do tohoto oboru bylo přihlášeno celkem 11 prací, které ve většině případů vznikaly za podpory laboratorních projektů vysokých škol. To byl i případ Adama, který se stal součástí projektového týmu Katedry chemie Fakulty chemické,  VUT v Brně. Adam si obhajobu své práce velmi dobře připravil. Porotu udivil zasvěcenou znalostí problému, detailními popisy svých laboratorních měření a celkovou přesvědčivou prezentaci. Konkurence byla velmi silná, ale svými precizními odpověďmi na dotazy pětičlenné poroty nejen výborně obstál, ale zvítězil.

 

Vojtěch Štěpán obhajoval svou práci v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby s názvem „Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova“.

Vojtěch si stanovil cíl zpracovat souvislý sborník k 90. výročí založení tohoto souboru. Materiály vyhledával nejen v muzeích v České republice, ale navštívil také muzea v Moskvě a Kyjevě. Výsledkem je 55 stran práce, kterou se rozhodl pro úplnost přeložit také do ruštiny, a to i přesto, že se ruský jazyk učí soukromě (na gymnáziu studuje anglický jazyk a francouzský jazyk). Současně svou práci doplnil sociologickým výzkumem. Nejen v České republice, ale také v navštívených ruských a ukrajinských městech oslovil náhodně lidi, kteří mu byli ochotni odpovědět na otázky týkající se povědomí o osudech a úspěších tohoto souboru. Svou excelentní obhajobou, neuvěřitelným rozsahem dvoujazyčné verze práce a poté i zasvěcenými odpověďmi na dotazy komise, nenašel mezi sedmi účastníky v této kategorii konkurenta a s přehledem zvítězil.

 

Oběma vítězům krajského kola Středoškolské odborné činnosti upřímně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Celostátní přehlídka středoškolské odborné činnosti se bude konat 14. – 16. června 2019 v Opavě.

Přejeme hodně štěstí!

PaedDr. Eva Lénertová, výchovná poradkyně