„Vyhodit sem, vyhodit tam? Konečně v tom jasno mám!“

To je motto letošního programu naší školy v rámci mezinárodního projektu „GET UP and GOALS!“ Evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání je realizován po dobu 3 let ve 12 evropských zemích. V ČR je kromě Masarykova gymnázia do něj zapojeno ještě dalších 9 škol.

V loňském roce se žáci naší školy zabývali problematikou bezobalového hospodářství ZERO WASTE. V letošním roce jsme se rozhodli podpořit odpovědnost ve třídění odpadu a tím přispět ke snižování směsného odpadu, kterého se bohužel produkuje pořád velice mnoho.

Proč si žáci vybrali toto téma? Protože je překvapila informace z příborské kabelové televize LOCAL TV Příbor, kde se dozvěděli, že až 84% procent odpadu, který byl vhozen do odpadu směsného, se dal ještě protřídit. Na projektu v letošním roce pracovali žáci třídy kvinty, sekundy a tercie, kteří se stali odborníky na třídění. Ve svých vystoupeních přesně vysvětlili, jaká jsou specifika jednotlivých kategorií tříděného odpadu a jaké je další využití vzniklého materiálu. Na konkrétních předmětech ukázali, kde se lidé mohou dopouštět chyb při třídění.

Naší snahou bylo oslovit co nejvíce občanů, proto jsme vystoupili s naším workshopem i při akci MÚ Příbor, která byla této problematice věnována.
(https://www.youtube.com/watch?v=gZrqCgOjpAE, 17. 12. 2019)

Dále jsme oslovili i veřejnost při Dnech otevřených dveří na Masarykově gymnáziu v Příboře – 29. a 30. 11. 2019.

Součástí workshopu bylo i představení výtvarně zpracovaných odpadkových košů, které plánujeme použít na třídění v naší škole. Koše vytvořili žáci prvních ročníků a sekundy v hodinách výtvarné výchovy. Součástí projektového workshopu byl i kvíz s 15 otázkami ze znalostí třídění odpadu, který mohli návštěvníci vyplnit prostřednictvím školních chromebooků. Kvíz si vyzkoušelo více než 70 zájemců. Při odchodu si návštěvníci odnášeli informační letáčky a sáčky na bioodpad, který se v krátké době rozkládá a nezatěžuje dále přírodu.

Žáci uvedených tříd tímto děkují příborské kabelové televize LOCAL TV Příbor za možnost využít jejích materiálů v rámci projektu.