Vynikající výsledky v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Mimořádného úspěchu dosáhla 11. dubna 2016 v krajském kole Olympiády v českém jazyce žákyně kvarty Karolína Štefková, jíž se podařilo celou soutěž ovládnout a se ziskem 24,6 bodů (2. místo 24,3 a třetí 21,3 bodů) zvítězit. Navázala tak na „svá“ letošní úspěšná kola – školní a především okresní, ale též na svou starší kolegyni Terezu Gottwaldovou, které se tento husarský kousek podařil před dvěma lety. Karolíně k dosaženému úspěchu srdečně gratulujeme a přejeme jí hodně zdaru v dalších bojích, které proběhnou mezi 23. a 29. červnem 2016 v Bělé pod Bezdězem v rámci celostátního kola této soutěže.

Vedle I. kategorie, odpovídající věkově druhému stupni základních škol, se týž den konalo také krajské kolo Olympiády v českém jazyce ve II. kategorii, středoškolské. I zde měla naše škola důstojnou zástupkyni, zkušenou a úspěšnou sextánku Terezu Gottwaldovou, jež původně „nahrazovala“ nešťastně onemocnělého spolužáka Richarda Křapáčka, který si původně postup v okresním kole vybojoval. To, že nešlo jen o pouhý záskok, nejlépe dokládá vynikající umístění, byť je jím nejméně populární 4. místo. Tereza obdržela za gramatickou a slohovou část celkem 21 bodů, přičemž na druhé postupové místo jí chyběly pouhé dva body. Oběma úspěšným reprezentantkám srdečně gratulujeme a Karolíně navíc budeme držet v červnu palce!