Výsledky matematické olympiády

Každoročně patří březen a duben k měsícům, kdy se konají závěrečná kola soutěže Matematická olympiáda. Soutěží se v několika kategoriích a na různých úrovních v rámci Moravskoslezského kraje.

Nejvyšším kolem žáků kategorií Z6, Z7 a Z8 je okresní kolo, které proběhlo 17. dubna 2018 v SVČ Fokus Nový Jičín. Uvedené kategorie jsou určeny pro žáky primy, sekundy a tercie. V každé z nich jsme měli své zastoupení a nejlépe se nám vedlo v kategorii Z7. Tomáš Dořičák ze sekundy se umístil na 2. místě s 15 body.

Další kategorií je Z9 pro žáky kvarty. Okresní kolo proběhlo už 24. ledna 2018 a dva naši žáci se probojovali do krajského kola této soutěže. To se konalo 27. března 2018 a oba naši zástupci se stali úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9. Filip Jiřík skončil na 11. místě s 20 body a Agáta Vahalová na 25. místě se 16 body.

Kategorie C pro žáky 1. ročníků středních škol měla v dubnu také své krajské kolo, do něhož se probojovali dva žáci kvinty. Marek Štefaník se umístil na 13. místě s 13 body a Veronika Krčmáriková se umístila na 16. místě s 12. body. Oba se stali úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády kategorie C.

Všem žákům děkujeme za účast v matematických soutěžích a úspěšným řešitelům blahopřejeme!