Výsledky řádných voleb do školské rady

V červnu 2017 se na Masarykově gymnáziu, Příbor, p.o.  uskutečnily řádné volby do školské rady.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli ve dnech 23. – 27. června 2017 do školské rady s účinnosti od 1. září 2017 prostřednictvím programu Bakaláři zvoleni:
Ing. Jana Lambertová (zákonný zástupce nezletilého žáka)
Mgr. Jaroslav Sosík (zákonný zástupce nezletilého žáka)

Za pedagogické pracovníky školy byli dne 27. června 2017 do školské rady s účinnosti od 1. září 2017 zvoleni:
Mgr. Petr Caloň
Mgr. Jana Drlíková

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly v souladu s volebním řádem a jsou tedy platné.

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová
předseda volební komise