Vzdělávání bez hranic

Evidenční číslo: 2018-1-CZ01-KA101-047328

Název projektu: Vzdělávání bez hranic

Výše dotace: 15 610,00 EUR

Termín realizace: 1. 12. 2018 – 31. 1. 2020

o

V rámci tohoto projektu, financovaného z programu Evropské unie Erasmus+, se uskuteční výjezdy pěti učitelů naší školy na zahraniční stáž. Cílem je jejich sebevzdělávání  v oblasti cizích jazyků, využití moderních technologií a nových učebních metod a také navázání mezinárodní spolupráce s učiteli z jiných evropských zemí s ohledem na podporu mezinárodního evropského vzdělávání. Mezi účastníky projektu jsou učitelé cizích jazyků (angličtina, francouzština), dále učitelé humanitních předmětů (český jazyk, základy společenských věd, dějepis) a předmětů přírodovědných a technických (matematika, chemie, informatika a výpočetní technika). Vybrané kurzy a pobyty jsou cíleny na rozvoj jejich jazykových a didaktických kompetencí a využití moderních technologií ve výuce. Tyto kurzy a stáže mají účastníkům poskytnout nové učební metody a informace týkající se multikulturních témat a měnícího se životního stylu v daných evropských zemích. Dlouhodobým přínosem je působení takto vzdělaných pedagogů na našem gymnáziu, implementace získaných výukových metod v hodinách, předání poznatků kolegům a prezentace výsledků projektu široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dnů otevřených dveří, sociálních médií a regionálního tisku.

o

Spolufinancováno Erasmus+

o


o

Na Erasmus+

Dnešní doba přináší možnosti všem, kteří o ně projeví zájem – učitele nevyjímaje. Představa, že vystudujete vysokou školu, abyste se následně coby kantor vrhli na žáky a až do důchodu je učili tomu, co jste sami načerpali během pěti let univerzitních studií, je dávno přežitkem. Vyvíjí se věda a technika, což má dopad na všechny oblasti našich životů, tím pádem na všechny obory.

Erasmus+ je dnes pojem známý a ve školství často skloňovaný. Umožňuje žákům i učitelům využívat různé programy a pobyty s rozmanitým zaměřením. Skupina pěti našich učitelů se rozhodla zkusit štěstí a zareagovala na projekt vypsaný pro následující dvouleté období. Sestavit žádost nebyl žádný med, to nám věřte, nicméně kde je vůle, bývá často i cesta, a přestože není vždycky hladká a umetená, na konci může číhat rozhodnutí komise projektu a její velké ANO.

Pět z nás má před sebou to nejhezčí období – budeme se těšit. A nač konkrétně? Kam se chystáme a co od pobytů očekáváme?

Lenka Ocásková
Plánuji se vydat do Francie, jak v mém případě jinak. Konkrétní kurz zatím nemám vybraný, čekám na podzimní katalogy, kde se jistě budou francouzské univerzity prát o to uvítat mě na své půdě. Mám v plánu zvolit si semináře se zaměřením na didaktiku – pořád je co se učit, a potom na současnou Francii – zajímá mě všechno o kultuře, hudbě, současném filmu i literatuře. V neposlední řadě jsou to média a jak s nimi mohu v hodinách pracovat – když teď máme na učebně francouzštiny tak krásně velkou televizi propojenou s internetem, je třeba toho pořádně využít… No a kdyby se náhodou nějaký takový kurz pro učitele pořádal na Corsice… tam jsem ještě nebyla 🙂

Svatava Sumbalová
Lego, matematika a Kypr – jak spolu souvisí tyto tři vzdálené pojmy? Matematika je disciplínou rozvíjející logické myšlení a v dnešní kybernetické době je třeba hledat novou motivaci, jak pro ni nadchnout i žáky. Pokud se naučí logicky uvažovat hravou formou, tím lépe. Při výběru kurzu mě oslovil kurz robotiky a programování Lego robotů. Při skládání kostiček lega jsem strávila se svými dětmi spoustu času a sdílela jejich konstruktérské nadšení. Nyní se nabízí příležitost pozvednout tuto činnost na „vyšší level“ a proniknout i do tajů programování. Kurz se navíc koná na krásném středomořském ostrově, což je pro mne jako dobrodruha a cestovatele další příjemný bonus. Nemluvě o promrskání angličtiny a navázání kontaktů se stejně „postiženými“ kantory z jiných zemí.

Monika Šimíčková
Jak už se píše v úvodu článku, učitel si v žádném případě nevystačí s tím, co se naučil na univerzitě. Učit cizí jazyk pořád stejně a používat stále stejné metody by nebavilo ani žáky, ani mě. Nejlepší cesta, jak s tím něco udělat, je podle mě vycestovat a přímo v prostředí, kde se daným jazykem mluví, zapracovat na metodice, oprášit si znalosti a získat nové kontakty. Bonusem je pak čtrnáct dní života v zemi, jejíž obyvatele, kulturu a zvyky je užitečné poznat. Konkrétní kurz ještě nemám vybraný, ale nejvíc mě láká severní Anglie, Wales nebo Skotsko, což je oblast, kde jsem ještě nebyla. Jako motto svého výjezdu použiji slova jednoho učitele, kterého jsem poznala na svém předchozím kurzu v Irsku: člověk se nejvíce naučí, pokud ho vytáhnete z jeho komfortní zóny.

Radmila Mrázková
V informatice je většina pojmů převzata z angličtiny, proto se snažím své jazykové dovednosti udržovat a rozvíjet. Erasmus+ je pro mě výbornou příležitostí k vylepšení komunikačních schopností v angličtině. Pro svůj pobyt jsem si vybrala Velkou Británii, těším se na inspirativní kurz, který mi pomůže posunout se dál nejen v jazykových dovednostech. Vím, že k plynulé komunikaci při výuce programování a informatiky mě čeká dlouhá cesta, ale i ta může být cílem. V mých hodinách žáci běžně  pracují s odbornými manuály a  publikacemi, vidím jejich problémy a snažím se je naučit se v nich orientovat a odkrývat postupně další a další záludnosti dnešní techniky. Nové věci se nerodí samy a už vůbec ne dokonalé, vylepšovat je musíme sami soustavnou prací plnou nápadů, pokusů a omylů. Nikdy na začátku nelze odhadnout, co vás posune dál. Důležité je vytrvat, potkat se s lidmi, kteří to vidí stejně, a nechat se inspirovat jejich úspěchy i chybami. Těším se moc, protože kurz nabízí toto všechno v jednom.

Petr Caloň
Již sedmým rokem učím dějepis a základy společenských věd na našem gymnáziu. Při přípravě do těchto hodin čím dál tím více zjišťuji, že práce s primárními zdroji je nenahraditelná. Již samotná wikipedie se v různých jazykových mutacích velmi liší a primární a zároveň nejobsáhlejší články jsou zpravidla ty v anglickém jazyce. Stejnou váhu při přípravě mi poskytují anglické zpravodajské weby počínaje CNN a konče China Daily. Také hodiny dějepisu mohou mít jiný rozměr ve chvíli, kdy žáci společně s učitelem pracují s originálním textem Deklarace nezávislosti Spojených států amerických či rozebírají fultonský projev britského politika Winstona Churchilla. Z těchto důvodů jsem si nemohl nechat ujít příležitost obohatit svou znalost angličtiny, zejména pokud se kurz bude konat v zemi, kde je tento jazyk jedním z jazyků úředních. Velice se tedy těším na výuku na Maltě, je to poprvé a doufám, že ne naposledy 🙂

2018_Erasmus+

Spolufinancováno Erasmus+