Za poznáním na Slovensko

Dne 21. září 2018 se uskutečnila jedinečná geologická exkurze na Slovensko. Jejím hlavním cílem byla návštěva lomu ve vrchu Butkov v obci Ladce. Exkurze se mohli zúčastnit pouze výherci geovědních soutěží pořádaných Geologických pavilonem VŠB-TU Ostrava. Z naší školy se na cestu vydali tři žáci ze  4.B a jeden žák ze 2.A. Celá akce byla vedena odbornými pedagogickými pracovníky z VŠB-TU, kteří nás informovali o všech důležitých věcech týkajících se geologie.

Po dvou hodinách strávených v autobuse se nám již naskytl pohled na vrch Butkov. Po chvíli se autobus nacházel pod vrcholkem a začala, troufám si říct za všechny cestující, strastiplná cesta nejen pro nás, ale i pro autobus, na samotný vrchol. Hned po příjezdu jsme byli přizváni k prvnímu bodu programu exkurze – odstřelu části lomu, který jsme pozorovali zpovzdálí. Dále následovalo úvodní slovo ředitele lomu, který nás zpravil i o skutečnosti, že se nacházíme na jednom z nejmladších poutních míst na Slovensku, kde byl před několika lety vztyčen monumentální kříž. Jen o pár kroků dále byla teprve nedávno postavena i ohromná kamenná socha Panny Marie, která tvoří dominantu lomu.

Následně se celá exkurze nesla v praktickém duchu. Dostali jsme geologická kladívka, reflexní vesty a ochranné přilby a hned jsme se ponořili do práce geologa a paleontologa. Jelikož se lom nachází na území, které bylo vytvářeno v době druhohorního mořského života, nemohli jsme nezkusit najít pozůstatky z tohoto období. Hned po chvilce se některým z nás poštěstilo a po namáhavém bouchání do šutrů jsme mohli spatřit malé otisky nebo schránky druhohorních hlavonožců. Lom Butkov v sobě neskrývá pouze fosilie, ale lze zde objevit i velká naleziště aragonitu, který vytváří krásné krystaly, od kterých jsme nemohli odtrhnout oči.

Cestou zpátky jsme si nabyté vědomosti zopakovali testíčkem, který pro nás naši organizátoři připravili. Celou exkurzi nelze hodnotit jinak než velice kladně, navíc se jednalo o naprosto unikátní exkurzi v rámci našeho studia na gymnáziu.

Hynek Loskot, 4.B