Žáci gymnázia oživují lidové písně z Příbora a okolí

K charakteristikám dnešní mladé generace patří i to, že zájem o lidovou tvorbu nepatří na přední příčky ve volnočasových aktivitách. O to víc potěší, že se na Masarykově  gymnáziu našla skupinka současných žáků či bývalých absolventů, kteří se aktivně zapojují do činnosti příborského pěveckého sboru Valentin. Sbor na svých vystoupeních představuje programy sestavené z lidových písní z Příbora a blízkého okolí – Klokočova, Lichnova, Tiché, Trnávky, Kopřivnice.

Vedoucí sboru Mgr. et Mgr. art Blanka Hrubá (učitelka hudební výchovy) při tvorbě programu vychází  ze sbírek Františka Sušila. Vlastní úpravy písní či originály prokládá mluveným slovem a takto komponovanými programy oživuje kouzlo lidové kultury lašského regionu.

Sbor Valentin vznikl spontánně v roce 2015 jako sdružení zájemců o zpěv. Sešli se lidé různých věkových kategorií (včetně důchodcovské) a  různých profesí. Prolínáním zpěvu a mluveného slova těchto členů a zástupců mladé generace se sbormistryni  Blance Hrubé daří dokonale vystihnout obsah písní, které jsou o mládí i o stáří, jsou rozverné i smutné, jsou o lásce, o přírodě, jiné zase vzpomínají na tradice nebo vypráví o životě obyčejných lidí. Tak například v roli Laštověnky zaznívají hlasy Štěpánky Némethové, Natálky Kučinské či Káji Špačkové, o svém milém rády zazpívají Katka Thomke či Barča Barglová. A tato děvčata jsou zvána na polečko, lúčku či do kostelíčka, a to zpěvem  Honzy Krysy, Vojty Dořičáka, Danka Vlka či Tomáše Horečky. V doprovodné kapele skvěle ovládá flétnu Natálka Budinská a Kája Špačková, housle bývalá žákyně Terka Holexová.

Věkem vyzrálejší část sboru dostává v písních prostor v roli tatíčků, otců, moudrých sov nebo obstará zpěvem spoustu rad do života či pokárání. Letošní program obohatili svým tanečním vystoupením v lidových krojích Helena Hrubá s bratrem Jirkou Hrubým či kamarádem Honzou Hertlem.

Žákům patří velké poděkování za veškerý čas, který se sborem za poslední sezónu strávili. Zároveň vyjadřujeme obdiv a naše potěšení z jejich elánu v oživování lidové hudby z Příborska.

Za pěvecký sbor Valentin Milena Hyklová