Žáci Masarykova gymnázia v zeměpisných soutěžích ve školním roce 2016/2017

Žáci naší školy se každoročně zapojují do dvou zeměpisných soutěží. Tou první je Zeměpisná olympiáda. Druhou oblíbenou soutěží je EUROREBUS – znalostní soutěž nejen se zeměpisnou tematikou.

Jak jsme se umístili v Zeměpisné olympiádě?

V okresním kole nás reprezentovali vítězové školního kola. Byli to tito žáci:
Anna Lambertová (kategorie A – žáci primy) – v okresním kole na 14. místě;
Tomáš Czwiertnia (kategorie B – žáci sekundy) – v okresním kole na 11. místě;
Bára Čuláková (kategorie C – žáci tercie a kvarty) – v okresním kole na 15. místě;
Pavel Musil (kategorie D – všichni žáci vyššího gymnázia) – v okresním kole na 6. místě.

Nejlepšího umístění dosáhl Jáchym Pantálek, který po vítězství v okresním kole obsadil 10. místo v kole krajském.

Do soutěže EUROREBUS se naše škola zapojuje již 15 let. Soutěžící se musí nejprve probojovat na základě řešení korespondenčních úloh do kola krajského. V případě úspěšného řešení otázek krajského kola následuje postup do celostátního kola, které se koná v Praze. Soutěž je určena pro třídní kolektivy i jednotlivce. Soutěží se v kategorii ZŠ 1 (žáci primy a sekundy), ZŠ 2 (žáci tercie a kvarty). Vyšší ročníky soutěží v kategorii SŠ.

Jak se nám letos dařilo?

Do krajského kola se počtem bodů probojovaly třídní kolektivy v zastoupení:
Tomáš Dořičák, Pavel Kerekeš, Pavel Strakoš (prima) – v krajském kole na 24. místě;
Zuzana Krčmáriková, Petra Schindlerová, Viktorie Slezáková, (sekunda) – v krajském kole na 23. místě;
Vojtěch Dořičák, Filip Jiřík, Emma Marie Strakošová (tercie) – v krajském kole na 7. místě;
Bára Čuláková, Jakub Holenda, Tomáš Masopust (kvarta) – v krajském kole na 19. místě;
Veronika Hajdušková, Tomáš Klos, Klára Prašivková (1.A) – v krajském kole na 42. místě;
Marie Jurečková, Metoděj Kazlepka, Matěj Slíva, (2.A) – v krajském kole na 26. místě.

Tým tercie byl díky vysokému počtu bodů nominován do celostátního kola prostřednictvím tzv. divoké karty. V celostátním kole obsadil krásné 29. místo.

V kategorii jednotlivců postoupili do krajského kola Veronika Krčmáriková, která se umístila na 12. místě, a Tomáš Masopust, který si svým umístěním na 5. místě vybojoval účast v celostátním kole. Z důvodu kolize termínů celostátního kola a školního zájezdu do Francie se však závěrečného klání nezúčastnil.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně elánu do dalších ročníků!