Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 pro žáky 1. ročníku a primy proběhne v pondělí 2.9.2019 v aule gymnázia v 7:55 hodin. Zahájení se může zúčastnit i doprovod žáka. Pro ostatní ročníky bude školní rok zahájen ve stejnou dobu v kmenových třídách. Vstup do budovy školy bude zadním vchodem, žáci se přezují v šatnách.

o

Slevové průkazy pro žáky pro školní rok 2019/2020 budou potvrzovány prostřednictvím třídních učitelů od 2.9.2019.

o

Informace pro žáky 1. ročníku a primy

Žákům bude vydán čip pro vstup do školy a výdej obědů, cena čipu je 120,- Kč. Čip bude žákům předán až po zaplacení uvedené částky třídnímu učiteli.
Žákům primy budou předány učebnice, tzn. je potřeba zajistit si jejich odnos.
Program prvního dne bude cca do 10:00 hodin.

Žáci 1. ročníku a primy, kteří doposud nepředložili závěrečné vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky resp. 5. ročníku základní školy na základě §1 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tak musí učinit nejpozději 31.8.2019. V opačném případě žák nemůže být přijat ke vzdělávání.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy