Zeměpisná klání

Druhé pololetí školního roku je každoročně bohatě zásobeno čtyřmi typy zeměpisných soutěží: Zeměpisnou olympiádou, Geologickou olympiádou, soutěží Geologické kladívko pořádanou Vysokou školou báňskou v Ostravě a Eurorebusem.

 

Školní kolo Zeměpisné olympiády letos řešilo 26 žáků vyššího gymnázia a v krajském kole nás pak úspěšně reprezentovali Ondřej Huvar z oktávy a Matěj Dostál ze septimy. Ondřej Huvar, který do krajského kola postoupil z 1. místa, skončil celkově sedmý.

Obrovský úspěch zaznamenali i zástupci nižšího gymnázia. Jakub Ražnok z primy dosáhl na první místo v kraji. Uznání patří i Anně Slívové ze sekundy a Jakubu Vlčkovi z kvarty, kteří se ve svých kategoriích rovněž umístili na předních místech v okresním kole.

Geologická olympiáda je šita na míru těm, kteří se zajímají o nerosty a horniny, mineralogii a petrografii. Mezi ně patří Dalibor Hipík ze 2.A, Tereza Davidová a Michaela Košťálová z 1.A, kteří úspěšně reprezentovali školu v okresním i krajském kole této soutěže.

Geologické kladívko je soutěž týmová. Dvě trojice žáků ve složení Tereza Davidová, Michaela Košťálová, Nikola Sokolová a René Grüman, David Mokryš a Dalibor Hipík neúnavně běhali po Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného na VŠB – TU Ostrava a hledali ve sbírkách, a samozřejmě i v paměti, odpovědi na zadané otázky. Odměnou jim všem bude v září účast na zajímavé geologické expedici do Polska.

Eurorebus je dlouholetá soutěž, které se třídy našeho gymnázia zúčastňují pravidelně s vynikajícími výsledky. V letošním 24. ročníku se do dalších kol probojovaly týmy primy, kvarty a sexty. Tři zástupci primy a kvarty statečně bojovali 18. června v Praze o přední příčky v celostátním kole. Jejich zásluhou se naše gymnázium umístilo mezi všemi soutěžícími základními a středními školami na 25. místě v republice.

Prázdniny využijí určitě naši zeměpisní šampioni k tomu, aby načerpali nové poznatky nejen při toulkách naší republikou, ale i v zahraničí. Nicméně se těšíme, že v příštím školním roce jejich řady rozšíří i další noví příznivci zeměpisu.

Předmětová komise zeměpisu