Změna zvonění

Na základě úprav jízdních řádů, které se podařilo realizovat ve spolupráci s městem Příbor jako objednatelem dopravy, dojde od pondělí 16. 9. 2019 k úpravě zvonění v době odpoledního vyučování.

Odpolední vyučování bude začínat ve 14:00 hodin a končit ve 14:45 hodin (8. vyučovací hodina), resp. 15:30 hodin (9. vyučovací hodina). Pro žáky s trvalým bydlištěm ve Studénce, Albrechtičkách a Krmelíně bude odpolední vyučování končit v 15:20 hodin. Všichni ostatní, kteří budou mít objektivní problém s koncem vyučování v 15:30 hodin, mohou individuálně kontaktovat vedení školy.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy