Zpívání na schodech

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se o velké přestávce podařilo žákům obou prvních ročníků rozezpívat celou školu při tradiční akci s názvem Zpívání na schodech. V hodinách hudební výchovy se 1. A domluvila na vybraných písních, které poté společně s hudebníky z 1. B secvičila. Tato tradiční událost vyžadovala i nemalou domácí přípravu – vytvoření prezentace s texty, hodiny nelehkého hledání not a podobně. Celou akci zaštiťovala Mgr. Blanka Hrubá, které tímto jménem obou tříd děkuji za podání pomocné ruky.

Jaroslav Neuwirth 1. A