28. říjen

„Státy se udržují těmi idejemi, z nichž se zrodily.“
Tomáš Garrigue Masaryk

.

Na našem gymnáziu klademe velký důraz na to, abychom žákům připomínali významná výročí a vysvětlovali podstatu jednotlivých státních svátků. Protože naše škola nese jméno prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, mezi hlavní události patří Den vzniku samostatného československého státu.

I letos jsme při této příležitosti položili věnec k památníku Tomáše Garrigua Masaryka před školou. Za přítomnosti skautů z řad žáků a za doprovodu hymny České republiky. Zazněl také proslov, který všechny přítomné vedl ke krátkému zamyšlení nad hodnotami a idejemi, které se v našem demokratickém státě snažíme podporovat.

.

„Vážení kolegové, milí žáci,

jsem moc ráda, že se dnes setkáváme u příležitosti 104. výročí vzniku Československé republiky. Po více než století po vzniku Československa je vhodné si položit otázku, zda je ještě namístě si tuto událost připomínat. Československo již dávno na mapě Evropy nenalezneme a pro spoustu našich spoluobčanů se jedná pouze o další volný den v roce. 

Výročí vzniku Československa je mnohem víc než jen státní svátek. Stát vznikl a jeho první prezident Tomáš Garrigue Masaryk udal směr i obsah jeho další existence, když řekl, že stát se udržuje idejemi, na jejichž základě vznikl. Které ideje měl tehdy Masaryk na mysli? V souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině můžeme některé vyzdvihnout. Touha po samostatnosti a svobodě.

Když byla 28. října vyhlášena samostatná Československá republika, hlavním úkolem bylo prokázat, že Čechoslováci si zaslouží své místo v Evropě, že svou pílí a pracovitostí dokážou udržet prosperitu a rozvinout své hospodářství natolik, že nový stát ubrání svou existenci. Jako učitelka historie musím přiznat, že ne vždy se nám to povedlo. Přesto již více než 30 let budujeme demokratický stát. Stát, který se pevně opírá o evropské instituce a naše členství v obranném společenství demokratických států NATO.

A proto si připomínejme i dnes, že je důležité namísto patolízalství či furiantství stavět cílevědomý a hrdý stát. Jistě nás čekají složité chvíle, kdy možná někteří z nás zapochybují nad těmito slovy. Přesto pevně věřím, že odkaz Tomáše Garrigue Masaryka si budeme připomínat i nadále.“

.

Mgr. Lucie Bukovjanová a Mgr. Petr Caloň, vyučující dějepisu