Den otevřených dveří

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční:

ve středu 29.1.2020 od 14:00 do 18:00 hodin

o

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

o

V rámci Dne otevřených dveří můžete mimo jiné navštívit:
– veřejnou zkoušku sboru Valentin (17:00 – 18:00 hodin)
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– výstavu „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“ (více viz celkový program Dne otevřených dveří)
– prezentace ojedinělé aktivity pro žáky zaměřené na programování internetu věcí
– prezentace výjezdu žáků do Izraele v rámci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (15:00 – 15:30 hodin a 16:00 – 16:30 hodin)
– představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)“, jehož cílem je rozvíjet potenciál každého mladého člověka bez ohledu na jeho původ, sociální zázemí či fyzickou kondici (16:45 – 17:15 hodin)

o

Součástí Dne otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia

„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“

o
o

Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.

Chcete-li se blíže seznámit s aktivitami školy v průběhu uplynulého školního roku, nahlédněte do Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2018/2019.

Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!