Termíny antigenního testování pro uchazeče o studium na střední škole

V souladu s ustanovením článku I. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 platí:

.

„Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

.

Na základě výše uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

.

Nejdříve možný termín testování na ZŠTestování se týkáŘádné termíny jednotné přijímací zkoušky
Út - 27. dubna 2021
(pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)
uchazečů o čtyřleté studiumPo - 3. května 2021
Út - 4. května 2021
Čt - 29. dubna 2021
(pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)
uchazečů o osmileté studiumSt - 5. května 2021
Čt - 6. května 2021