Aktuální informace k přípravným kurzům

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 a vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 se přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka až do odvolání neuskuteční.

Studijní materiály z českého jazyka i matematiky ze zrušených kurzů (včetně návodných řešení) budou všem žákům/zákonným zástupcům zasílány mailem vždy v aktuálním týdnu.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o

o

o

o