Aktuální změny v organizaci maturitních zkoušek

Opatřením obecné povahy MŠMT č. j. MŠMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 došlo k následujícím úpravám v organizaci maturitní zkoušky:

• Žák posledního ročníku může konat maturitní zkoušku, pokud uspěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

• Lhůty pro konání didaktických testů byly prodlouženy v jarním i podzimním zkušebním období takto: DT z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, DT z cizího jazyka 110 minut (40 minut poslechová část testu + 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), DT z matematiky trvá 135 minut.

• V profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků bylo upuštěno od konání písemných prací, hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky.

• Žák přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazykapokud si jej zvolil ve společčásti. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy (formulář pro sdělení rozhodnutí zde).

• Termíny související s konáním maturitních zkoušek v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 zde.

• Metodika MŠMT k novému opatření, které upravuje model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 je ke stažení zde.
.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy