Biologické exkurze – poznáváme krásy přírody

Jaro je ideálním obdobím pro pozorování živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Proto nebylo divu, že i žáci gymnázia vyrazili se svými vyučujícími do přírody na biologické exkurze. Cílem těchto exkurzí bylo nejen posílit teoretické znalosti, ale také praktické aplikace této vědy.

Žáci prvních ročníků se vydali do Černého lesa ve Štramberku, kde se zaměřili na rostliny jarního aspektu. Navzdory mrazům a sněhu, které během exkurze překvapily, se jim podařilo najít mnoho druhů rostlin, včetně jaterníku podléšky, podbílku šupinatého, kyčelnice a dalších 20 druhů kvetoucích rostlin. Účastníci exkurze si také fotili rostliny pro své digitální herbáře.

Žáci druhých ročníků navštívili Záchranou stanici živočichů v Bartošovicích, kde se dozvěděli více o problematice ošetřování zraněných zvířat, ochraně přírody a dalších souvisejících tématech. Po prohlídce stanice následovala vycházka po Zámecké naučné stezce, kde byli k vidění vodní ptáci a rybniční biotopy. Žáci pozorovali strakapouda velkého, labutě velké, kachny divoké a poláky velké.

Seminář z biologie třetích ročníků se zaměřil na vodní ptactvo. Exkurze se konala kolem rybníků Kotvice ve Studénce, které jsou bohatě osídleny ptactvem. Seminaristé se učili pozorovat a určovat ptáky pomocí dalekohledů a atlasů. Podařilo se jim pozorovat mimo jiné volavky popelavé, motáky pochopy a zrzohlávky rudozobé.

Všechny tyto biologické exkurze umožnily žákům obohatit jejich znalosti o živočiších a rostlinách, ale také jim pomohly lépe porozumět významu ochrany přírody. Taková praktická zkušenost může vést k většímu respektu k přírodě a k významnějšímu zájmu o ochranu našeho životního prostředí.

Mgr. Jiří Svoboda, vyučující biologie

.