Biologie inspirující

V době distanční výuky trávíme všichni u počítače mnohem více času, než bychom si přáli. Vyjít si na vycházku bývá často logistický oříšek.

Když ovšem v učebně přistane úkol se zadáním „Vyfoťte a určete: mechy, lišejníky, zvířecí stopy, …“, nezbývá, než vyrazit. Řadu těchto úkolů plnili žáci 2. ročníků v rámci Cvičení z biologie. Jako ohlédnutí za podzimem a zimou byl úkol, ve kterém na první pohled nesourodá témata propojili do libovolného slohového útvaru. Z množství nápadů nebylo jednoduché vybrat ukázky. Posuďte sami, jak se stala biologie inspirující.

Mgr. Lenka Svobodová, vyučující Bi

.

Ukázka č. 1 zpracování zadaného úkolu

.

Ukázka č. 2 zpracování zadaného úkolu

.

Ukázka č. 3 zpracování zadaného úkolu