Česko-ukrajinský koncert pro českou a ukrajinskou veřejnost

K vlně solidarity, která se zvedla na Masarykově gymnáziu po únorovém útoku na Ukrajinu, se rozhodli připojit také hudebníci z tříd nižšího a vyššího gymnázia a pod vedením Mgr. et Mgr. art Blanky Hrubé nacvičili ukrajinskou vícehlasou píseň Боже Великий Єдиний. A právě touto Modlitbou za Ukrajinu z roku 1885 ukrajinského skladatele Mykoly Lysenka zahájil Komorní sbor Masarykova gymnázia také své Česko-ukrajinské koncerty, realizované ve spolupráci s ukrajinskou klavíristkou Irynou Chromej. 31. března 2022 nejprve uspořádal dvě představení pro žáky a učitele Masarykova gymnázia Příbor a 4. dubna 2022 pak následoval koncert také pro širokou veřejnost.

2022_Koncert pro Ukrajinu_01

Česko-ukrajinský koncert pro veřejnost byl zaměřen nejen na vyjádření solidarity s válkou postiženou zemí, ale také na podporu nově vznikající ukrajinské komunity v Příboře a okolí, která se ho ve velkém počtu zúčastnila. Z tohoto důvodu byl veden dvojjazyčně díky účasti ukrajinské učitelky Kateryny Makutrák, která  společně s autorkou projektu Blankou Hrubou celý koncert moderovala a provázela tak ukrajinské hosty celým programem v jejich rodném jazyce. Ti mohli koncert využít i k vzájemnému seznámení se a čeští návštěvníci dostali navíc možnost finančně přispět do sbírky na materiální potřeby příborských ukrajinských žáků.

2022_Koncert pro Ukrajinu_02

Samotný koncert byl rozdělen do tří částí. V úvodu zazněl v podání Komorního sboru Masarykova gymnázia, v němž jako host vystoupila také sedmiletá ukrajinská zpěvačka Maria Makutrák, blok, věnovaný známým ukrajinským písním. Zazněla v něm již zmíněná Modlitba za Ukrajinu Боже Великий Єдиний, ale také lidové písně jako Нiч яка мiсячна nebo Oй чорна я, чорна, které byly proloženy populární písní Україна Tarase Petrinenka.

2022_Koncert pro Ukrajinu_03

Jejich klavírního doprovodu se z velké části ujala ukrajinská klavíristka Iryna Chromej, která při nácviku pomáhala také se správnou výslovností ukrajinských textů. V tomto ukrajinském bloku nechyběla ale ani instrumentální skladba pro housle a klavír ,známá pod názvem Vzpomínka na Ukrajinu ukrajinského skladatele Lea Portnoffa.

2022_Koncert pro Ukrajinu_04

Druhá část koncertu byla věnována českým a slovenským lidovým písním v různých úpravách, které měly hostům přiblížit naši národní kulturu. Závěrečný vstup pak tvořily populární písně, které souvisely s tématy lásky, míru a boje za svobodu. V instrumentální úpravě žákyně sexty Veroniky Chuchmové tak zazněla například skladba Slunečný hrob Vladimíra Mišíka a skupiny Blue Effect ze sedmdesátých let, která byla in memoriam věnovaná Janu Palachovi.

2022_Koncert pro Ukrajinu_05

Mezi dalšími je třeba zmínit píseň Imagine Johna Lennona, která líčí vizi světa bez války. Poslední písní programu byla Modlitba pro Martu z roku 1968, která je díky okolnostem vzniku spjata s intervencí vojsk Varšavské smlouvy do ČR a která se v roce 1989 se stala zároveň symbolem Sametové revoluce a znovuzískané svobody. Před touto písní drželi všichni přítomní minutu ticha za oběti války na Ukrajině včetně těch, kteří přišli o život při tragické události v Buči, která koncertu bezprostředně předcházela.

2022_Koncert pro Ukrajinu_06

Na závěr večera pěvecký sbor ještě jednou zopakoval ukrajinské písně Oй чорна я, чорна a  Боже Великий Єдиний, tentokrát si je již ale zazpíval se všemi přítomnými posluchači. Dojemná atmosféra celého koncertu tak vyvrcholila společným zpěvem českých a ukrajinských návštěvníků a vytvořila tím příjemný základ pro závěrečné přátelské povídání zúčastněných.

2022_Koncert pro Ukrajinu_07

Na tento Česko-ukrajinský koncert bude 29. května 2022 navazovat ještě jeden projekt – Duchovní koncert pro válkou zničenou Ukrajinu, který bude realizován v kostele sv. Valentina v Příboře, na němž se budou se svými ukrajinskými přáteli společně podílet nejen současní, ale také bývalí žáci Masarykova gymnázia Příbor.