Cvičení GPS

Ve středu 27.6.2018 se třída prima zúčastnila již tradičního cvičení s pomocí navigace GPS. Cvičení bylo zahájeno na školním hřišti, kde primánům vyučující pod vedením Mgr. Daniela Reicherta podali základní informace k celé akci. Poté se rozdělili do skupin a po zadání prvních souřadnic se každá skupinka v doprovodu jednoho učitele vydala na cestu k prvnímu ze sedmi stanovišť. Na každém stanovišti čekali žáci septimy, kteří si pro účastníky z primy připravili jak teoretické, tak praktické úkoly z různých oblastí.

Na prvním stanovišti v městském parku si zopakovali zeměpis v podobě testu, poté je u kostela čekalo hledání „kešek“ se sladkou odměnou. Odtud vedla cesta ke koupališti, kde si dokázali, jak bravurně zvládají prolézat překážkami. Na čtvrté zastávce se sice nikomu moc nechtělo do mokré trávy, nicméně plazení také všichni zvládli a po zadání dalších souřadnic GPS už spěchali na následující stanoviště, na kterém museli pomocí měřítka mapy vypočítat vzdálenost mezi dvěma místy.  A pak už se vraceli zpět na školní hřiště, aby prokázali své znalosti ze zdravovědy a základů první pomoci. Poté je už čekal jen poslední úkol, a to  zorientovat se v terénu s použitím buzoly.

Na závěr celé akce přišlo vyhodnocení. A jak se ukázalo, nebylo důležité být nejrychlejší, protože s nejvyšším počtem bodů za splněné úkoly skončil na prvním místě tým, který do cíle dorazil jako poslední. Vítězi byli ale v podstatě všichni, protože mezi prvním a pátým místem byl rozdíl pouhých dvou bodů.

Velký dík za úspěch celé akce patří nejen žákům septimy, kteří zodpovědně připravili celou trasu, ale i žákům primy, kteří neúnavně plnili úkoly na jednotlivých stanovištích.