Dějepisná exkurze do Areálu československého opevnění Hlučín – Darkovičky a do Národního památníku II. světové války v Hrabyni

V úterý 27. září jsem se spolu se svými spolužáky z tercie vydal na exkurzi do opevněné oblasti Hlučín-Darkovičky a následně do Muzea druhé světové války v Hrabyni.

Nejprve jsme přijeli autobusem k bunkru, který se nachází nedaleko obce Darkovičky. Zde nás dva průvodci rozdělili do skupin a absolvovali jsme prohlídku celého bunkru. Během této prohlídky jsme si vyslechli velmi zajímavý výklad o historii tohoto opevnění. Zejména dobové zbraně, které se v bunkru nacházely, nás zaujaly. Průvodce nám svým výkladem přiblížil atmosféru druhé světové války, což bylo podpořeno samotným areálem.

Po prohlídce bunkru jsme se vrátili zpět do autobusu a dojeli do Hrabyně. Zde na nás čekal průvodce, který působil velmi sympaticky a svým odborným výkladem nás také přenesl do období druhé světové války. Opět jsme absolvovali prohlídku, tentokrát Muzea II. světové války, a k tomu jsme si prohlédli i několik zajímavých minifilmů.

K autobusu jsme se vraceli bez úsměvů na tváři, zejména v době, kdy se ve světě dějí události podobné tomu, co se dělo během druhé světové války. I přesto, že to bylo vážné a těžké téma, exkurze se nám všem líbila, a jsme rádi, že jsme se mohli dozvědět více o naší československé historii.

 Jan Grulich, tercie

.