Dějepisná exkurze do Vídně

Dne 12. října 2022 se pro žáky prvních ročníků a kvinty uskutečnila dějepisná exkurze do Vídně, která měla, tak jako v minulých letech, za cíl především návštěvu tří historických objektů, nerozlučně spjatých i s naší historií. Celkem 97 žáků (vedle uvedených účastníků byla volná místa doplněna žáky z jiných tříd, kteří v minulých letech nemohli Vídeň navštívit, protože se exkurze nerealizovaly) dorazilo ve dvou autobusech po náročné, pětihodinové, cestě do centra bývalé habsburské metropole, kde měli možnost postupně zhlédnout unikátní sbírky artefaktů v Uměleckohistorickém muzeu (Kunsthistorisches Museum), korunovační a jiné klenoty umístěné v Císařské klenotnici (Kaiserliche Schatzkammer) a po delším volnu na oběd, nákupy i osobní prohlídku centra i pravěké nálezy umístěné v Přírodovědeckém muzeu (Naturhistorisches Museum).

Vedle významných děl, typických právě pro vídeňská muzea (obrazy Rubense, Sprangera, Arcimbolda, … willendorfská venuše, býček z Býčí skály u Adamova), objevili žáci spoustu nových děl, která buď bezprostředně (egyptské a antické sbírky), nebo v pozdější době (středověké a novověké umění, architektura centra rakouské metropole) doplní jejich dějepisné znalosti a tím je obohatí a rozšíří jim obzory. Že nešlo o akci ryze účelovou (tj. spjatou pouze s prohlídkami určených historických objektů a jejich sbírek) nejlépe dokládá i osobní iniciativa některých žáků, kteří v době svého volba navštívili Kapucínskou kryptu (Kaisergruft), centrální pohřebiště rakouských Habsburků.

Obligátní selfie/selfíčka a jiné fotografie uměleckých předmětů i historických objektů, uchované v mobilních telefonech účastníků, dokreslují atmosféru exkurze, která i díky pěknému počasí zanechala v každém z účastníků hluboké dojmy a jedinečné zážitky.

Mgr. Alexandr Orošnjak, vyučující dějepisu